1

Către departamentul de curăţenie şi întreţinere a curăţeniei,

Subsemnatul Marian Hurducaş, posesor de carte de identitate cu serie şi număr şi cod numeric personal, lucrător în cadrul Radio România Cluj, declar cu acurateţe şi sinceritate următoarele, în vederea pentru a se afla adevărul şi numai adevărul:

Deci deoarece intrasem în tură la ora 08.00, ora României, eu stăteam liniştit, concentrat la monitorul din dotarea intreprinderii, frunzărind minunea tehnologică numită internet, denumire unanim acceptată la nivel mondial, cu scopul clar de a mă informa în vederea prestării actului jurnalistic după cum este stipulat în fişa postului anexată contractului de muncă cu număr şi serie şi înregistrat la data de. Recunosc că în acelaşi timp foloseam reţelele de socializare Twitter şi Facebook.

Când eram mai prins de ceea ce anume făceam, am auzit un sunet strident de tablă de inox care aparţinea unei căni de voiaj şi care era în spatele meu, pe jos, după ce a fost mâniută în prealabil de superiorul meu direct. Vă rog să consemnaţi că în încăpere se afla şi superiorul lui direct. Totodată, suspectez că posesorul cănii plină cu cafea, nu a participat la cursurile de protecţia muncii, cu atât mai puţin la lecţia despre “cum ne bem cafeaua între colegi”. Rog a se verifica cele aduse la cunoştinţă.

Rezultatul îl vedeţi şi dumneavoastră, din nou:

Poza 1, proba 1

Poza 2, proba 2

Datorită faptului că deoarece eram cu spatele în momentul impactului obiectului cu masa şi apoi cu podeaua, nu pot să vă explic cu amănuntul ce anume a influenţat producerea evenimentului care a degenerat într-o fracţiune de secundă, prin toată redacţia. Totodată îmi exprim bucuria că mulţumită scaunului pe care mă aflam, care are spătar înalt (vezi Birou 3, poza 1) niciun picur sau strop de cafea nu a ajuns pe hainele mele nemaifiind nevoit astfel să mai bag o tură la spălat, la doar o zi după ce am făcut deja acest lucru.

Aşadar, acestea fiind faptele, prin prezenta vă rog să mă scoateţi din cercul suspecţilor şi să-mi acordaţi prezumpţia de nevinovăţie, conform legilor în vigoare.

În speranţa unui răspuns favorabil vă doresc o zi cât mai liniştită şi lipsită de incidente nedorite, precum acesta.

Data                                                                                                                                                            Semnătura

21.112011                                                                                                                                        Marian Hurducaş

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *